Starterslening wordt tandeloze tijger

Op dit moment ligt er een voorstel om de huidige starterslening binnen de gemeente Asten te verruimen. Goed nieuws voor starters en de VVD steunt dit initiatief. Onlangs vond de behandeling plaats in de commissievergadering. Voorstel is om deze regeling beschikbaar te stellen voor nieuwbouw en bestaande woningen waarbij de meeste partijen vast willen houden aan een maximum van de aankoopkosten van € 250.000. De VVD vindt dit een slecht idee. Op dit moment voldoet namelijk geen enkele nieuwbouw of bestaande woning in Asten aan dit criteria en zijn onze starters er dus niet mee geholpen. Als VVD zien wij de maximale aankoopkosten graag gekoppeld aan het niveau van de Nationale Hypotheek Garantie (€ 325.000 anno 2021). Daar zijn onze starters dan weer wel mee geholpen.