Overschrijding in Domein Zorg

Domein zorg

In de jaarrekening 2020 van de gemeente Asten is een overschrijding in het domein zorg opgenomen van € 583.000,-. Dit is een overschrijding ten opzichte van de reeds bijgestelde begroting, waardoor de daadwerkelijke overschrijding nog veel hoger is. Ook de VVD is voor goede zorg in onze gemeente, maar wij vragen ons wel af “hoe komen we financieel in control in het domein Zorg?” Overschrijdingen in deze portefeuille zijn inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen. We zullen dit dus moeten analyseren en evalueren, zodat we maatregelen kunnen nemen in begroting van 2021.