Reactie Astense VVD op de voorjaarsnota

De laatste voorjaarsnota voor de verkiezingen

De laatste maanden voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn altijd spannend. Waarom spannend? Omdat de ervaring leert dat dan de goede tijden aanbreken. Na jaren van bezuinigingen kan de rem er een beetje van af.

De OZB hoeft vaak niet verhoogd te worden, behoudens de normale indexering. En er kunnen wellicht nog wel een paar leuke dingen gedaan worden voor de kiezende burger. De Astense VVD heeft hier in het verleden vaak tegen geageerd. Maar nu? Ook de VVD heeft niet kunnen voorvoelen of voorspellen hoe spannend het echt gaat worden. Het statement naar Den Haag alleen al, alles of niets.

Wij balanceren op het randje van de afgrond. Komt het Rijk niet over de brug, dan heeft Asten een dik probleem. Een probleem van jaarlijks 1 miljoen tekort. Om dat om te buigen, is geen makkelijke opgave. Wij vinden dit zorgelijk.

De Astense VVD richt zich op een meerjarige, sluitende begroting. Wij willen een financieel gezonde gemeente zijn. De burgers van Asten hebben de laatste jaren 7 bezuinigingsronden moeten overleven. Nu een stabiel financieel beleid voeren is een must.

De lokale l-Asten-druk

De Astense VVD maakt zich al jaren zorgen over de lokale lastendruk. Op het oog lijkt het mee te vallen, maar even rekenend krijgen we toch te maken met 20% stijging (zie ook Peelbelang van 1 juli jl.). Van 701 Euro naar 833 Euro volgend jaar! VVD Asten vindt dat we daar wat aan moeten doen. En ja, als het niet op een andere wijze kan, dan maar het spaarpotje aanspreken. Het spaarpotje is ook door de burgers bijeen gebracht.

Bouwen Aan De Toekomst

Het motto van de Astense VVD is Bouwen Aan De Toekomst. Dit geldt ook voor deze voorjaarsnota. Er komen vele uitdagingen op ons af de komende jaren, zoals het aanpakken van de woningnood in Asten, maar ook zaken als de energietransitie. De basis hiervoor is een financieel stabiele gemeente waarin het fijn en betaalbaar wonen is voor alle Astenaren.

Het College dient daarom financieel in control te komen en te blijven op de grotere risicodossiers, zoals het domein Zorg, de nieuwbouw van het gemeenschapshuis, de nieuwbouw en verbouwing van verschillende scholen en museum Klok & Peel. Deze onderwerpen zijn niet of nauwelijks benoemd in deze voorjaarsnota, maar mogen niet aan onze aandacht ontglippen. De Astense VVD zal deze dossiers nauwlettend blijven volgen.