Visie Astense VVD op het programma Warmtetransitie 1.0

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 23-11-2021 hebben wij duidelijk onze visie laten horen op het programma Warmtetransitie 1.0. In dit programma dient de gemeente haar visie/aanpak van de warmtetransitie weer te geven, oftewel hoe komen we in Asten (in 2050) "van het gas af". Belangrijke speerpunten voor de VVD is en blijft dat dit overzichtelijk en betaalbaar blijft voor onze inwoners. Ons inziens is dit mogelijk, maar dan moeten we deze transitie in de juiste volgorde aanpakken. 

Onze visie: Focus in deze transitie op 3 belangrijke stappen.

  1. Investeer in besparen van energie middels het terugdringen van verbruik en het investeren in besparings- en isolatiemaatregelen. Neem als gemeente hierin actie door inwoners tijdig en goed te informeren over de mogelijkheden. Geef dit advies "achter de voordeur", oftewel ga inwoners per wijk actief benaderen om ze te helpen deze eerste stap te zetten. Investeer in advies op maat. 
  2. Pak het elektriciteitsnet aan! Begin daar nu al mee. De energietransitie zal vooral gebaseerd zijn op elektrificatie van onze warmtevoorziening. Daar is een bestendig elektriciteitsnet voor nodig die de gevraagde capaciteit kan leveren. Nu en in de toekomst (met groei in vraag naar elektrisch laden, koelen van huizen, terug leveren van zonne-energie enz. daarin meegenomen). Zonder een bestendig elektriciteitsnet staat de energietransitie stil!
  3. Zet in op het gebruik van duurzaam gas. We hebben een uitstekend gasleidingnet. De innovatie staat niet stil. Met de juiste aanpassingen is dit net geschikt voor transport van duurzaam groen gas (biogas, waterstof, enz.). Het gebruik van het huidige gasleidingnet zal tevens het elektriciteitsnet ontlasten. Veel van deze technieken staan nog aan het begin van hun ontwikkeling. Dat betekent dat je nu moet investeren in kennis en partijen aan je moet binden die hierin willen investeren, zodat we niet te laat zijn als dit zijn vlucht gaat nemen. 

Overige opties die door de gemeente opgenomen zijn in het programma Warmtetransitie 1.0 zien wij als niet haalbaar/betaalbaar, laten we daar dan geen onnodige tijd aan besteden. De uitdaging voor verduurzaming conform de klimaatdoelen van Parijs zijn groot, maar ons inziens haalbaar. Belangrijk is dat het ook betaalbaar blijft. 

Het huidige programma Warmtetransitie betreft een versie 1.0. De technologische ontwikkelingen gaan snel, waardoor de wereld er over 5 jaar (bij aanpassing van dit programma) anders uit zal zien. Op basis van gesprekken onze met energieleveranciers en de grote installateurs van Nederland zijn wij ervan overtuigd dat de oplossing in bovengenoemde richting zal liggen.