Voldoende woonruimte voor iedereen

Nog geen 200 huizen zijn er de afgelopen 2 jaar bijgekomen in de gemeente Asten. Dat terwijl de woningnood hoog is onder starters, doorstromers, senioren. Dat moet anders en vooral ook sneller. Het aanbod loopt achter op de vraag. Durf nieuwe zoekgebieden aan te wijzen, zodat ook voor de (nabije) toekomst er voldoende ruimte is om te bouwen. Dat zorgt voor doorstroming en dus invulling van de grote vraag naar woningen.

 

VVD Asten: Bouwen Aan De Toekomst! https://asten.vvd.nl

#VVD #Asten #GR2022 #politiek