Reactie Astense VVD op de voorjaarsnota en motie OZB

Op woensdag 13 juli 2022 is de voorjaarsnota behandeld tijdens de raadsvergadering in de gemeente Asten. Tijdens de raadsvergadering heeft Ilse van Oosterhout-Swinkels namens de VVD onze reactie gegeven op deze voorjaarsnota. Onze reactie kunt u hieronder teruglezen. Tevens heeft de VVD een motie ingediend betreffende een opdracht aan het college om de mogelijkheden te onderzoeken voor het terugdraaien van de opgenomen OZB verhoging. Dit ter advisering in de begroting 2023. Deze motie werd mede ondertekend en ingediend door Samen voor Asten, het CDA en Algemeen Belang. De aangenomen motie is bijgevoegd aan dit artikel. 


Onze reactie op de voorjaarsnota


Voor ons ligt de voorjaarsnota 2023, een nota die al meer ligt in lijn die de VVD wenst, korter en bondiger.

Wat fijn dat, na jaren van bezuinigen, er nu een voorjaarsnota ligt die licht aan de horizon doet schijnen. Een goed vooruitzicht. Over het "ravijnjaar 2026" maken wij ons minder zorgen. Doordat het er zo goed uitziet is het dan nu tijd geworden om in onze gemeente verder te gaan bouwen aan de toekomst.

 

Waar worden wij enthousiast van:

 

  • Een aantal punten uit het coalitie akkoord zijn al benoemd in deze voorjaarsnota. Deze worden de komende tijd verder uitgewerkt. Dit zien we met vertrouwen tegemoet. Dit zorgt er namelijk voor dat we verder bouwen aan de toekomst. Dat nog niet alles van het coalitie akkoord is opgenomen, dat lijkt me logisch gezien de korte periode dat we bezig zijn en het feit we niet alles in 1x kunnen.
  • We zien nu de financiële ruimte om voorgestelde lastenverhoging gedeeltelijk terug te draaien. Hiermee wordt de belofte van de eerdere raad ingelost, namelijk terugdraaien van de voorgestelde verhoging OZB. We willen hier vanavond een motie voor indienen.
  • Ook de snelle effectuering van de BOA uitbreiding is goed. Want de VVD heeft veiligheid hoog in het vaandel staan.

 

We zijn niet voor niks VVD en dus daarom een paar aandachtspunten (kort en bondig).

  • We hebben de ambitie om een woonvisie op te stellen. Gezien de krapte op de woningmarkt hebben woon gerelateerde zaken een hoge prioriteit. Een van de mogelijkheden om voor onze starters Asten goed betaalbaar te houden is, kijken waar we invloed uit kunnen oefenen. Dit kunnen we niet op de hoogte van de verkoopprijzen van nieuwbouw en bestaande woningen. We kunnen wel kijken of onze starterslening beter aan kan sluiten. Snelheid is geboden.
  • De hoeveelheid PM posten daarop zijn we kritisch. We begrijpen dat een aantal posten nog niet concreet uitgewerkt kunnen worden maar op deze manier krijgen we geen inzicht wat de financiële impact zou kunnen van deze posten. We adviseren daarom om in de toelichting een bandbreedte op te nemen zodat we een beter gevoel krijgen bij de financiële gevolgen.
  • Als gemeente komen we de komende jaren ook in aanraking met de digitale transformatie. Op velerlei gebieden kan ons dit gaan helpen. We zouden na kunnen denken of er mogelijkheden zijn om de evaluatie van de blauwe zone en de wegmarkering via digitale vernuftigheden kan worden opgepakt. Deze vorm van experimenteren zouden wij toejuichen.  
  • Het verbeteren van de leesbaarheid van de financiële stukken behoeft aandacht. We zien in deze nota al dat er stapjes gezet zijn, nu flink doorstappen.

 

We zijn met z'n allen op de goede weg. De complimenten vasthouden en de aandachtspunten uitvoeren. We kijken uit naar de verwerking in de begroting 2023. Dan wordt de uitvoering van het coalitie akkoord weer een stukje duidelijker.


Namens de fractie VVD Asten