Een gemeente waar je goed en betaalbaar kunt wonen

De VVD staat ervoor dat iedereen in Asten een passende woning kan vinden. Op dit moment is de situatie echter heel anders. Ook de woning nood is Asten is hoog, ondanks de versnellingsagenda die vast ligt tot 2030. De VVD kijkt graag verder, zodat ook na 2030 genoeg woningen beschikbaar zijn. Er zullen nieuwe bouwgebieden aangewezen moeten worden waar woningen voor iedere doelgroep moeten komen.