Een gemeente waar we veilig zijn en ons veilig voelen

De VVD vindt het belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid.  Wij willen dat iedereen in Asten veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat ons dorp niet alleen veilig is, maar dat eenieder zich ook veilig voelt. Maar veiligheid is een gezamenlijke  verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.