Een gemeente waar zoveel mogelijk mensen zijn steentje bijdragen aan de toekomst van onze samenleving

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. De VVD vindt dat de gemeente hier een belangrijke rol moet vervullen door een actieve bijdrage te leveren om mensen vanuit een uitkering naar werk te begeleiden.