Een gemeente waar we trots zijn op onze boeren

We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze voedselvoorziening. Als  boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie,  met minder nadelen voor natuur en milieu. De VVD vindt dat lokale regels de ontwikkeling van onze boeren moet stimuleren en niet belemmeren.